Kokua Jujitsu Kai

Kokua Jujitsu Kai Photo Gallery

John Yochum throws during his Nikyu exam

Bob King throwing Tomoe Nage